Πληκτρολόγηση: Ερωτηματικό και θαυμαστικό.

Ερωτηματικό

Όταν το πληκτρολόγιο γράφει ελληνικούς χαρακτήρες, το ερωτηματικό βρίσκεται στο γράμμα Q.

Το ίδιο πλήκτρο γράφει την άνω και κάτω τελεία, αν κρατήσουμε πατημένο το Shift.

Θαυμαστικό

Αν παρατηρήσετε προσεχτικά το θαυμαστικό βρίσκεται πάνω από τον αριθμό 1. Αλλά για να το πληκτρολογήσω πατάω ταυτόχρονα το πλήκτρο Shift με το πλήκτρο 1.

Δραστηριότητα 1η.

 

Δραστηριότητα 2η.

Τα μέρη του υπολογιστή.

Μελετήστε προσεκτικά την παρουσίαση που ακολουθεί.

 

Δραστηριότητα 1η.

(Από τη συνάδελφο Ελένη Καλευρά, ΠΕ86)

Δραστηριότητα 2η.

(Από τη συνάδελφο Ελένη Καλευρά, ΠΕ86)

Δραστηριότητα 3η.

(Από τον συνάδελφο Μιχαήλ Κατσιρντάκη)

 

Πληκτρολόγηση με μικρά και κεφαλαία.

Κεφαλαία.

Για να γράψουμε κεφαλαία γράμματα πατάμε το πλήκτρο Caps Lock και προσέχουμε να ανάψει το λαμπάκι.

Εναλλακτικά, μπορούμε να κρατήσουμε πατημένο το πλήκτρο Shift και ταυτόχρονα να πατήσουμε το γράμμα.

1η Δραστηριότητα

2η Δραστηριότητα

3η Δραστηριότητα

Πληκτρολόγηση προτάσεων.

Πλήκτρο κενού.

Για να αφήσουμε κενό ανάμεσα στις λέξεις πατάμε το πλήκτρο του κενού που φαίνεται στην εικόνα.

Θυμήσου:

Ανάμεσα στις λέξεις αφήνουμε μόνο ένα κενό.

Δραστηριότητα 1η

Δραστηριότητα 2η