Ελληνικά

Κατηγορία: Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

Κοινά σημεία γραφικών παραστάσεων

https://www.geogebra.org/m/r6nrb6b3

Γραφική παράσταση συνάρτησης τριωνύμου και πρόσημο τριωνύμου

https://www.geogebra.org/m/hxry5jjb

Πρόσημο τριωνύμου

Μελετάμε το :     Πρόσημο τριωνύμου

Γραφική παράσταση τριωνύμου

Μέσω της γραφικής παράστασης της συνάρτησης βλέπουμε τις ρίζες του τριωνύμου , το πρόσημο του τριωνύμου και άλλα ωραία …

Ορισμός συνάρτησης

Εισαγωγή στη σπουδαία έννοια της συνάρτησης

Ρίζες

Ρίζες μη αρνητικών αριθμών

Απόλυτη τιμή

Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού

Η εξίσωση y=αx+β

Ο ρόλος των συντελεστών α , β  στην εξίσωση y=αx+β

Διάταξη

Λίγα λόγια για τη διάταξη..

Συνεπαγωγή και ισοδυναμία

Ας δούμε τα βασικά για τη συνεπαγωγή και την ισοδυναμία :