Πρόγραμμα για διαγωνισμό ρομποτικής

(Πηγή: Θέμα 27545 που αναρτήθηκε στην τράπεζα θεμάτων στις 3-1-2023)

Σε ένα διαγωνισμό ρομποτικής συμμετέχουν 10 σχολεία. Κάθε σχολείο παρουσιάζει το έργο της και βαθμολογείται από μια κριτική επιτροπή καθώς και από τα υπόλοιπα σχολεία. Οι βαθμοί που δίνονται είναι ακέραιες τιμές από το 1 μέχρι το 10. Να γραφτεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο :

4.1 Να περιλαμβάνει το τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2

4.2  Να διαβάζει τις τιμές εισόδου με την εξής σειρά:

Α) Τα ονόματα των 10 σχολείων σε πίνακα ΣΧΟΛΕΙΟ[10].

Β) Τις βαθμολογίες που έλαβε το κάθε σχολείο από την κριτική επιτροπή και καταχωρούνται στην κύρια διαγώνιο του τετραγωνικού πίνακα ΒΑΘΜΟΙ[10,10]. (Μονάδες 3)

Γ) Τις βαθμολογίες που έλαβε το κάθε σχολείο από τα υπόλοιπα σχολεία και καταχωρούνται στις υπόλοιπες θέσεις του πίνακα ΒΑΘΜΟΙ. Για παράδειγμα, η τιμή της θέσης ΒΑΘΜΟΙ[4,5] αντιστοιχεί στο βαθμό που πήρε το 4ο σχολείο από το  5ο σχολείο. (Μονάδες 4)

Μονάδες 15

4.3 Να υπολογίζει και να τυπώνει για κάθε σχολείο το άθροισμα των βαθμών που πήρε και να τα καταχωρεί στο πίνακα Σ_ΒΑΘΜΩΝ[10].

Μονάδες 8

Το πρόγραμμα να κάνει έλεγχο δεδομένων.