Άσκηση από τράπεζα θεμάτων για κεφ. 1.2 Κατανόηση προβλήματος και 1.4 Καθορισμό απαιτήσεων

Πρόκειται για το πρώτο μέρος του θέματος #27109 της τράπεζας.

Α) Να συμπληρώσετε τις λέξεις που λείπουν επιλέγοντας μία από τις παρακάτω. (Δίδεται μία παραπάνω).

Η …1… ενός προβλήματος αποτελεί …2… δύο παραγόντων, της σωστής …3… εκ μέρους του δημιουργού του και της αντίστοιχα σωστής …4… από τη …5… εκείνου που καλείται να το αντιμετωπίσει. {επίλυση, κατανόηση, συνάρτηση, πλευρά, ερμηνείας, διατύπωσης}

 

Β) Να αντιστοιχίσετε τους τρεις σωστούς όρους της στήλης Α με τις σωστές περιγραφές της στήλης Β και με τη σωστή σειρά

Τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος είναι τρία:

Α Β
1 Ανάλυση Απαιτείται η σωστή και πλήρης αποσαφήνιση των δεδομένων

και των ζητούμενων του προβλήματος

2 Κατανόηση Το   αρχικό   πρόβλημα   διασπάται   σε   άλλα    επί μέρους

απλούστερα προβλήματα

3 Επίλυση Συντίθενται οι επιμέρους λύσεις σε μία συνολική

 

Γ) Να συμπληρώσετε τις λέξεις που λείπουν:

Η σωστή επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει τον επακριβή προσδιορισμό των

...1... που παρέχει το πρόβλημα. Απαιτεί επίσης την λεπτομερειακή καταγραφή των

…2... που αναμένονται σαν αποτελέσματα της επίλυσης του προβλήματος.

 

Καθορισμός εξεταστέας ύλης έτους 2024 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Στο ΦΕΚ 4768/τ. Β’/27-7-2023 υπάρχει η Υπουργική Απόφαση 82785/Δ2 στην οποία καθορίζεται η εξεταστέα ύλη για το έτος 2024 των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η Πληροφορική.

Το ΦΕΚ με την εξεταστέα ύλη των πανελληνίων για το έτος 2024