Καθορισμός εξεταστέας ύλης έτους 2024 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Στο ΦΕΚ 4768/τ. Β’/27-7-2023 υπάρχει η Υπουργική Απόφαση 82785/Δ2 στην οποία καθορίζεται η εξεταστέα ύλη για το έτος 2024 των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η Πληροφορική.

Το ΦΕΚ με την εξεταστέα ύλη των πανελληνίων για το έτος 2024