Δημιουργία διαγράμματος ροής για αλγόριθμο που περιλαμβάνει τη δομή επανάληψης ΟΣΟ

Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε ΓΛΩΣΣΑ:

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Ασκηση1

χ <- 5

ψ <- 7

ζ <- 0

ΟΣΟ ψ > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

   ΑΝ ψ mod 2 = 1 ΤΟΤΕ

      ζ <- ζ + χ

   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

   χ <- χ*2

   ψ <- ψ div 2

   ΓΡΑΨΕ χ, ψ, ζ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ ζ

ΤΕΛΟΣ Ασκηση1

 

Τί θα εμφανίσει στην οθόνη του υπολογιστή ο αλγόριθμος κατά την εκτέλεσή του;

Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής.

Ασκήσεις στη δομή επιλογής

1) Χαρακτηρισμός τριγώνων
2) Υπολογισμός εμβαδού τριγώνων με τη βοήθεια του τύπου του Ήρωνα

  • Χρησιμοποιήστε την geogebra ώστε να δώσετε ένα παράδειγμα για το πότε 3 πλευρές δεν αποτελούν τρίγωνο
  • Εκτελέστε τον αλγόριθμο για τον υπολογισμό του εμβαδού τριγώνου δίνοντας αρκετές τιμές για τις μεταβλητές α, β και γ. Κρατήστε στιγμιότυπα των αποτελεσμάτων. Φροντίστε ώστε να υπάρχει μία τουλάχιστον τριάδα τιμών για την οποία ο αλγόριθμος να εμφανίζει το μήνυμα ότι δεν αποτελεί τρίγωνο
3) Σε έναν αγώνα στον τελικό του άλματος εις μήκος, ο αθλητής πραγματοποιεί την τελική του προσπάθεια. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:

α) διαβάζει το μήκος του άλματος του αθλητή. Θεωρήστε ότι για άκυρο άλμα δίνεται ως μήκος ο αριθμός 0.

β) Εμφανίζει το μήνυμα "Άκυρο άλμα" αν δόθηκε ως μήκος ο αριθμός 0 ή το μήνυμα "Έγκυρο άλμα" αν δόθηκε ως μήκος αριθμός διάφορος του μηδενός.

 

Αλγόριθμος Ευκλείδη για εύρεση Μ.Κ.Δ. δύο αριθμών

  • Αρχείο παρουσίασης (pdf)
  • Βίντεο

  • Εργασία για το σπίτι
Θέμα: Ανάπτυξη αλγορίθμου σχετικά με μια φιλανθρωπική δωρεά

Περιγραφή:

Στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού έργου της μαθητικής κοινότητας που οργάνωσε το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του Λυκείου, κάθε μαθητής/τρια έδωσε 3 ευρώ. Το ποσό που συγκεντρώθηκε μοιράστηκε σε δύο φορείς.

Να αναπτύξετε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα, ο οποίος:
α) διαβάζει το πλήθος των μαθητών/τριών του Λυκείου που πρόσφεραν χρήματα
β) υπολογίζει και εμφανίζει το ποσό που δόθηκε σε καθέναν από τους δύο φορείς.