Ελληνικά

Category: Μηχανική Μάθηση

Μηχανική μάθηση

Μάθε στον υπολογιστή να παίζει ένα παιχνίδι Ξεκίνα https://machinelearningforkids.co.uk/ Δραστηριότητες μηχανικής μάθησης