Ελληνικά

BC21 Competencies

Το  Ευρωπαϊκό αυτό έργο με τίτλο "Building 21st Century Competencies: Learning from the past" είχε διάρκεια 24 μηνών (2018-2020) και σκοπός του ήταν η προώθηση της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας μέσα από την Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Τα σχολεία, που συμμετείχαν σε αυτή τη στρατηγική σύμπραξη ήταν: 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, EBI Francisco Ferreira Drummond (Azores, Portugal), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (Radzionków) και Ets Regional Enseignement Adapte (Rennes).

Η ιστοσελίδα του προγράμματος με όλες τις πληροφορίες και το παραχθέν υλικό βρίσκεται στη διεύθυνση: https://erasmusbc21st.wordpress.com

 

Παρατίθενται βίντεο των δραστηριοτήτων κατά τις μετακινήσεις σε Γαλλία, Ελλάδα και Πολωνία:

Αφήστε μια απάντηση