Ελληνικά

.

Όταν η μάθηση συνδέεται με τη ζωή εκτός της σχολικής αίθουσας, τότε οι εμπειρίες είναι εντονότερες και ουσιαστικότερες (Creative Education, 2011; Unesco).

Τα σχολικά προγράμματα της Φυσικής Αγωγής και τα προγράμματα Αγωγής Υγείας επιτελούν ουσιαστικό έργο, γιατί, μέσω της εμπειρίας των κινητικών δεξιοτήτων και της αυτοαντίληψης που αποκτώνται, οι μαθητές εκπαιδεύονται να εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα της υγείας, της αναψυχής και της κοινωνικής ενσωμάτωσης, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν επάρκεια, υπευθυνότητα και ικανότητες αυτοδιαχείρισης (The Official SPARK Blog, 2016; West Virginia University, 2010).

Επειδή το μάθημα της Φυσικής Αγωγής εκτός από κινητικό είναι και γνωστικό, στην ιστοσελίδα αυτή παρατίθενται ψηφιακά μαθήματα με τη χρήση Τεχνολογιών της Πληροφόρησης και της Επικοινωνίας, που εστιάζουν στην ψυχοσωματική - κοινωνική υγεία.

Οι ενότητες των μαθημάτων είναι οι εξής:

  1. Άσκηση
  2. Διατροφή
  3. Ιστορία αθλητισμού
  4. Ολυμπιακές αξίες
  5. Υγεία

Επίσης, περιλαμβάνεται η ενότητα  "Διάδραση" για την καλύτερη κατανόηση εννοιών.

Αφήστε μια απάντηση