ΚΕΦ 10. Επεξεργασία Κειμένου

Εργασία 4. Ράτσες Σκύλων

Οδηγίες εργασίας

  1. Ανοίξτε το έγγραφο Εργασία_Ράτσες_Σκύλων.
  2. Από το μενού Προβολή και Ζουμ ή από το εργαλείο ζουμ κάτω δεξιά να προβάλετε στην οθόνη διαδοχικά μία, δύο, τρεις, τέσσερεις αλλά και τις 5 σελίδες.
  3. Από το μενού Εισαγωγή-Σελίδες-Αλλαγή Σελίδας να βάλουμε τον κάθε σκύλο με το κείμενο του σε ξεχωριστή σελίδα.
  4. Να ξεχωρίσουμε το όνομα της ράτσας του σκύλου σε άλλη γραμμή, από το υπόλοιπο κείμενο της παραγράφου.

Στην πρώτη σελίδα:

  1. Το κείμενο «5 ράτσες σκύλων…» να γίνει κεφαλαία γράμματα, έντονα και μέγεθος όσο να χωράει σε μια γραμμή.
  2. Οι 2 τελευταίες παράγραφοι να πάνε με αποκοπή επικόλληση στο τέλος της τελευταίας σελίδας. Έπειτα με Εισαγωγή-Σελίδες-Αλλαγή Σελίδας να πάνε σε ξεχωριστή σελίδα και να προσθέσουμε στην κορυφή τη λέξη ΠΗΓΕΣ.

Στις σελίδες με τα σκυλάκια:

  1. Να εφαρμοστεί σε όλα τα ονόματα της ράτσας των σκυλιών το έτοιμο στυλ Επικεφαλίδα1 από το μενού Κεντρική-Στυλ. Το ίδιο στυλ να εφαρμόσουμε και στη λέξη ΠΗΓΕΣ στην τελευταία σελίδα.
  2. Τέλος στην πρώτη σελίδα και κάτω από το κείμενο να προσθέσουμε τα περιεχόμενα της εργασίας από το μενού Αναφορές-Πίνακας περιεχομένων-Αυτόματος πίνακας 1.

Να αποθηκεύσετε την εργασία σε κάποιο φάκελο στον υπολογιστή σας.


Ένας επεξεργαστής εγγράφων (επεξεργαστής κειμένου) είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο γράφουμε,  διορθώνουμε και εκτυπώνουμε διάφορα μικρά κείμενα, μελέτες, εφημερίδες, περιοδικά ή και ολόκληρα βιβλία. Οι δυνατότητες που έχει αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ μεγάλες και εξυπηρετεί πολλούς επαγγελματίες, φοιτητές, μαθητές και γενικά οποιονδήποτε θέλει να γράψει κάτι εύκολα και γρήγορα και να το εκτυπώσει με ποιότητα τυπογραφείου.

word-docs-writer.jpg

Υλικό προς Μελέτη

Δραστηριότητες τάξης

1. https://www.onlineexambuilder.com/el/plektrologio/exam-328216

2. https://10fastfingers.com/typing-test/greek

3. https://www.onlineexambuilder.com/el/morphopoiese-keimenou/exam-328046

4. https://wordwall.net/resource/7901751/%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-microsoft-word

5. https://wordwall.net/resource/25333954/%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-libreoffice-writer

Εργασία 1 - Τηλεόραση και παιδιά

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ τελικό

Εργασία 2 - Θέματα Ασφαλείας

Αρχικό αρχείο

Θέματα ασφάλειας

Μορφοποιήστε το όπως φαίνεται στο παρακάτω αρχείο:

Θέματα ασφάλειας-τελικό

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω φωτογραφίες:

Εργασία 3. Μορφοποίηση εικόνας

Κρέπες

 

Πληκτρολόγηση Τυφλό Σύστημα https://sense-lang.org/typing/tutor/keyboardingEL.php