ΚΕΦ 9. Παρουσιάσεις

Δραστηριότητα τάξης 1. PowerPoint-Μορφοποίηση Αντικειμένων

Ανοίξτε το αρχείο Αναμνήσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες στο έγγραφο PowerPoint-Μορφοποίηση_Αντικειμένων

ΕΡΓΑΣΙΑ  Β' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Δημιουργήστε μια παρουσίαση στο PowerPoint (10-15 διαφάνειες)

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ είναι ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ μας - Καταπολεμάμαι μαζί την κλιματική Αλλαγή!

Η εργασία είναι ΟΜΑΔΙΚΗ.

Η κάθε ομάδα θα αναλάβει ένα από τα παρακάτω υπό-θέματα και θα δημιουργήσει μια παρουσίαση στο PowerPoint (10-15 διαφάνειες):

 1. Αιτίες τις κλιματικής αλλαγής
 2. Επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής
 3. Λύσεις για να σταματήσει η επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής

Πληροφορίες πάνω στα θέματα αυτά θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/node_el

Προθεσμία υποβολής Παρασκευή 31/03/23 στην πλατφόρμα του e-me https://e-me.edu.gr/

 

ΚΕΦ 5. Αρχεία – Φάκελοι

Υλικό προς Μελέτη

1. Μελετήστε το κεφάλαιο 5 του σχολικού βιβλίου που θα βρείτε ΕΔΩ

2. Στην μελέτη σας μπορείτε να αξιοποιήστε την παρακάτω παρουσίαση:

3. Στην μελέτη σας αξιοποιήστε το βίντεο που ακολουθεί:

4. Τύποι και επεκτάσεις αρχείων --> http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1240

Δραστηριότητα τάξης 1

 1. Στην επιφάνεια εργασίας δημιουργήστε την παρακάτω ιεραρχία φακέλων

 1. Μέσα στον φάκελο Πτηνά δημιουργήστε ένα έγγραφο του Microsoft Word το οποίο θα ονομάσετε Παπαγάλος.doc.
 2. Ανοίξτε το έγγραφο Παπαγάλος.doc και γράψτε μέσα την πρόταση “Εδώ καταγράφονται οι πληροφορίες σχετικά με τον παπαγάλο” σε έντονη γραφή με μέγεθος γραμματοσειράς 14. Αποθηκεύστε το έγγραφο και κλείστε το.
 3. Αντιγράψτε το αρχείο Παπαγάλος.doc στον φάκελο Κατοικίδια.
 4. Μετονομάστε το αντιγραμμένο αρχείο σε Σκύλος.doc.
 5. Ανοίξτε το αρχείο Σκύλος.doc. Αντικαταστήστε τη λέξη ‘παπαγάλο’ με τη λέξη ‘σκύλο’. Αποθηκεύστε το αρχείο και κλείστε το.
 6. Αντιγράψτε το αρχείο Σκύλος.doc στον φάκελο Κατοικίδια (στον ίδιο φάκελο) και ονομάστε το αντίγραφο Γάτα.doc.
 7. Ανοίξτε το αρχείο Γάτα.doc. Αντικαταστήστε τη φράση ‘το σκύλο’ με τη φράση ‘τη γάτα’. Αποθηκεύστε το αρχείο και κλείτε το.
 8. Αντιγράψτε τον φάκελο Πτηνά και ονομάστε το αντίγραφο Ερπετά.
 9. Στον φάκελο Ερπετά μετονομάστε το αρχείο Παπαγάλος.doc σε Φίδι.doc.
 10. Ανοίξτε το αρχείο Φίδι.doc και αντικαταστήστε τη φράση ‘τον παπαγάλο’ με τη φράση ‘το φίδι’.
 11. Δημιουργήστε μια συντόμευση του φακέλου Ζώα στην επιφάνεια εργασίας.

Δραστηριότητα τάξης 2

 1. Δημιούργησε δύο φακέλους με ονόματα: «Ταινίες» και «Τραγούδια» στην επιφάνεια εργασίας.
 2. Άνοιξε τον επεξεργαστή κειμένου (Microsoft Word) και γράψε το όνομα μιας ταινίας.
 3. Αποθήκευσέ το (αποθήκευση ως) στον φάκελο «Τραγούδια» με όνομα «ταινία1».
 4. Άνοιξε τον επεξεργαστή κειμένου (Microsoft Word) και γράψε το όνομα ενός τραγουδιού.
 5. Αποθήκευσέ το (αποθήκευση ως) στον φάκελο «Ταινίες» με όνομα «τραγούδι1».
 6. Μετακίνησε το αρχείο «ταινία1» στον φάκελο «Ταινίες».
 7. Μετακίνησε το αρχείο «τραγούδι1» στον φάκελο «Τραγούδια».
 8. Άλλαξε τα ονόματα των αρχείων από «τραγούδι1» σε «τραγούδι» και από «ταινία1» σε «ταινία» .
 9. Αντιγράψτε τα αρχεία «τραγούδι» και «ταινία» στην επιφάνεια εργασίας.
 10. Διαγράψτε τους φακέλους με ονόματα: «Ταινίες» και «Τραγούδια» σαπό την επιφάνεια εργασίας.

Δραστηριότητα τάξης 3

Αντιστοιχείστε τα παρακάτω εικονίδια με τις αντίστοιχες επεκτάσεις αρχείου (συμπληρώστε τον πίνακα).

(1) (2) (3) (4) (5) 
 Β  Γ  Α  Ε  Δ

 

Δραστηριότητα τάξης 4

Τι θα συμβεί αν αλλάξετε την επέκταση κάποιου αρχείου.

(Για παράδειγμα αν αλλάξουμε το computer.jpg σε computer.txt);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αν αλλάξω την επέκταση ενός αρχείου είναι πολύ πιθανόν να μην μπορεί να ανοίξει το αρχείο αυτό γιατί θα έχω αλλάξει το πρόγραμμα με το οποίο ανοίγει το αρχείο.

Για παράδειγμα, αν αλλάξω την επέκταση μιας φωτογραφίας απο jpg σε txt ο υπολογιστής θα προσπαθεί να ανοίξει την φωτογραφία με την εφαρμογή του σημειωματάριου (επέκταση txt).

Δραστηριότητα τάξης 5

ΚΕΦ2.Το Εσωτερικό του Υπολογιστή

Ύλη διαγώνισμα Α' Τετραμήνου

Υλικό προς Μελέτη

1. Μελετήστε το κεφάλαιο 1 του σχολικού βιβλίου που θα βρείτε ΕΔΩ

2. Στην μελέτη σας μπορείτε να αξιοποιήστε την παρακάτω παρουσίαση:

3. Στην μελέτη σας αξιοποιήστε το βίντεο που ακολουθεί:

4. Τι περιέχει η κεντρική μονάδα ενός  Η/Υ; http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/958

5. Τι εξαρτήματα περιέχει η μητρική πλακέτα; http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/954

4. Ποιες είναι οι πιο βασικές εσωτερικές κάρτες σε ένα Η/Υ; http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1215

6. Δείτε τις θύρες σύνδεσης στο πίσω μέρος του Η/Υ.  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1170

Βίντεο

Δραστηριότητες τάξης

 1. Μητρική πλακέτα
 2. Quiz για την κεντρική μονάδα
 3. Αντιστοίχιση μέρη κεντρικής μονάδας
 4. Το εσωτερικό της κεντρικής μονάδας
 5. Πολλαπλής επιλογής - Το εσωτερικό του υπολογιστή
 6. Το εσωτερικό του υπολογιστή
 7. Το εσωτερικό του υπολογιστή (μέρος ΙΙ)
 8. Το εσωτερικό του υπολογιστή (μέρος ΙΙΙ)
 9. Ασκήσεις κατανόησης
 10. Online Ασκήσεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ψηφιακός Κόσμος

SOS ΤΕΣΤ στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Β1 ΟΜΑΔΑ Α Τρίτη 22/11
Β1 ΟΜΑΔΑ Β Πέμπτη 24/11

Β2 ομάδα Α Δευτέρα 21/11

Β2 ομάδα Β Παρασκευή 18/11

Β5 ΟΜΑΔΑ Α Τρίτη 22/11

Β5 Ομάδα Β Παρασκευή 25/11

Ύλη για το ΤΕΣΤ

Υλικό προς Μελέτη

1. Μελετήστε το κεφάλαιο 1 του σχολικού βιβλίου που θα βρείτε ΕΔΩ

2. Στην μελέτη σας μπορείτε να αξιοποιήστε την παρακάτω παρουσίαση:

3. Στην μελέτη σας αξιοποιήστε το βίντεο που ακολουθεί:

Φύλλα Εργασίας

Φύλλο Εργασίας 1 - Ψηφιακός Κόσμος

Φύλλο Εργασίας 2 - Αναπαράσταση Εικόνας στον Υπολογιστή

Βίντεο

Δραστηριότητες τάξης

 1. Ψηφιακός Κόσμος: https://aesop.iep.edu.gr/node/16130
 2. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης https://aesop.iep.edu.gr/node/16130/2426
 3. Αναπαράσταση αριθμών με δυαδικά ψηφία http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/746
 4. Κωδικοποίηση χαρακτήρων στο δυαδικό σύστημα http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1171
 5. Μετατροπή από το Δεκαδικό στο Δυαδικό http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/742
 6. ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ https://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/976
 7. ΔΥΑΔΙΚΟ ΨΗΦΙΟ https://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1008
 8. ΕΙΚΟΝΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ «ΨΗΦΙΑ» https://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/736
 9. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ https://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/741
 10. Εκπαιδευτικό Λογισμικό – Πληροφορικής Α΄ Β΄ Γ΄ Γυμνασίου https://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-pliroforiki-a-c/
 11. Ας δούμε τι μάθαμε - Αναπαράσταση συμβόλων....! https://aesop.iep.edu.gr/node/15343/2212
 12. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης https://aesop.iep.edu.gr/node/16130/2426
 13. Online Ασκήσεις Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος

 14. Παίξτε το παιχνίδι της Cisco για τους δυαδικούς αριθμούς: Binary Game