ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- Επανάληψη στα Ζευγαράκια των αριθμών

Ας θυμηθούμε τα ζευγαράκια των αριθμών…. Δείτε προσεκτικά την παρουσίαση. Στο τέλος της παρουσίασης υπάρχει μια άσκηση, όπου πρέπει να λύσουν οι μαθητές στο κίτρινο τετράδιο ΕΡΓΑΣΙΩΝ.   Παρουσίαση τα ζευγαράκια των αριθμών Μάθηση μέσα από παιχνίδι!!!   http://www.edaskalos.gr/mygames/querya/query.html