Ενημέρωση: 25/6/2020

Γλώσσα

Από το βιβλίο, σελίδα 66 ως 68.

Τετράδιο εργασιών, σελίδα 68 - 69.

Επειδή ο χρόνος δεν είναι αρκετός για να ολοκληρώσουμε όλα τα μαθήματα, από το Κεφάλαιο "Το κοχύλι" θα διαβάσουμε όλα τα κείμενα του βιβλίου και θα κάνουμε μερικές ασκήσεις από το τετράδιο εργασιών.

Για αύριο δεν θα έχουν διάβασμα, να φέρουν όμως τα δυο βιβλία της Γλώσσας (όχι τα τετράδια), ώστε να ολοκληρώσουμε τα μαθήματα.

 

Μαθηματικά

Από το βιβλίο σελίδα 75, τις ασκήσεις 2 και 3.

Αύριο να μην φέρουν στο σχολείο τα βιβλία Μαθηματικών και το τετράδιο, διότι ολοκληρώσαμε την ύλη της α΄ τάξης.