Ενημέρωση: 24/6/2020

Γλώσσα Το μάθημα στη σελίδα 64-65 “Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο”. Ανάγνωση σελίδα 65. Αντιγραφή 1 φορά και ορθογραφία (η τελευταία για φέτος!!): Εγώ θα γράψω την ιστορία της ζωής μου. Τετράδιο εργασιών: Σελίδα 66-67, τις ασκήσεις 2,3,4. Μαθαίνω….. Τα ρήματα που μας λένε τι θα κάνουμε μετά (αργότερα, αύριο, του χρόνου) για μια […]