Ενημέρωση: 3/6/2020

Γλώσσα Κάναμε το μάθημα : ¨Παιχνίδια που ταξιδεύουν¨ από το βιβλίο σελίδα 38, καθώς και τις εργασίες από το τετράδιο εργασιών σελίδα 37 -38. Για το σπίτι: Ανάγνωση όλο το μάθημα από τη σελίδα 38 του βιβλίου. Αντιγραφή 2 φορές την άσκηση 5 από το τετράδιο εργασιών (μόνο όποιοι δεν την έχουν γράψει) & Ορθογραφία: […]