Ενημέρωση 4/6/2020

Γλώσσα Σήμερα κάναμε το μάθημα: «Το πετροκάραβο», από το βιβλίο σελ: 39 και από το τετράδιο εργασιών σελ: 39. Εργασία για το σπίτι: Να συμπληρώσετε σ ή ζ:   κό.…..μος,     …….άχαρη,   α…….βέστης,      …… υμάρι,    πότι…….μα   Να κάνετε προτάσεις με τις λέξεις: πυροσβεστική: …………………………………………………………… ύφασμα: …………………………………………………………………….. σβήστρα: …………………………………………………………………….. κόσμος: ……………………………………………………………………… σεισμός:………………………………………………………………………..   Άρα: Ανάγνωση […]