Ενημέρωση 23/6/2020

Γλώσσα: Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο: Βιβλίο σελίδα 62-63, τετράδιο εργασιών σελίδα 65. Μαθαίνω…. Τα ρήματα που τελειώνουν σε – αίνω, γράφονται με – αι –  άλφα γιώτα. π.χ. πηγαίνω, ανεβαίνω, κατεβαίνω, ζεσταίνω, ομορφαίνω, μαθαίνω, εκτός από τα : μένω, δένω, πλένω   Τα ρήματα που τελειώνουν σε – ώνω, γράφονται με – ω –  […]