Ενημέρωση: 9/6/2020

Γλώσσα Σήμερα ξεκινήσαμε την ενότητα “Άνοιξη” και συγκεκριμένα το μάθημα “Η μετακόμιση” σελίδα 44-45 από το βιβλίο. Στη σελίδα 45 να γράψουν τη διεύθυνσή τους: Μένω:………………………………………………. Ανάγνωση το μισό μάθημα σελίδα 44. Τετράδιο εργασιών κάναμε τις ασκήσεις σελίδα 43-45. Για το σπίτι θα έχουν τις ασκήσεις 6,7,8,9 από τετράδιο εργασιών, σελίδα 44-45. Αντιγραφή 2 φορές […]