Ενημέρωση: 9/6/2020

Γλώσσα

Σήμερα ξεκινήσαμε την ενότητα “Άνοιξη” και συγκεκριμένα το μάθημα “Η μετακόμιση” σελίδα 44-45 από το βιβλίο.

Στη σελίδα 45 να γράψουν τη διεύθυνσή τους: Μένω:.......................................................

Ανάγνωση το μισό μάθημα σελίδα 44.

Τετράδιο εργασιών κάναμε τις ασκήσεις σελίδα 43-45.

Για το σπίτι θα έχουν τις ασκήσεις 6,7,8,9 από τετράδιο εργασιών, σελίδα 44-45.

Αντιγραφή 2 φορές και ορθογραφία την πρόταση: Με χοντρή κλωστή θα υφάνω αδιάβροχο πανί.

 

Μαθηματικά

Κάναμε  στο τετράδιο εργασιών σελίδα 40-41 και από το βιβλίο τις ασκήσεις σελίδα 46-47.

Για το σπίτι θα έχουν την άσκηση 3 σελίδα 40, από τετράδιο εργασιών.