Ενημέρωση: 25/6/2020

Γλώσσα Από το βιβλίο, σελίδα 66 ως 68. Τετράδιο εργασιών, σελίδα 68 – 69. Επειδή ο χρόνος δεν είναι αρκετός για να ολοκληρώσουμε όλα τα μαθήματα, από το Κεφάλαιο “Το κοχύλι” θα διαβάσουμε όλα τα κείμενα του βιβλίου και θα κάνουμε μερικές ασκήσεις από το τετράδιο εργασιών. Για αύριο δεν θα έχουν διάβασμα, να φέρουν […]