Ενημέρωση: 24/6/2020

Γλώσσα

Το μάθημα στη σελίδα 64-65 "Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο". Ανάγνωση σελίδα 65.

Αντιγραφή 1 φορά και ορθογραφία (η τελευταία για φέτος!!): Εγώ θα γράψω την ιστορία της ζωής μου.

Τετράδιο εργασιών: Σελίδα 66-67, τις ασκήσεις 2,3,4.

Μαθαίνω.....

Τα ρήματα που μας λένε τι θα κάνουμε μετά (αργότερα, αύριο, του χρόνου) για μια στιγμή, έχουν μπροστά το θα.

π.χ. θα γράψω, θα παίξω.

αύριο

(για μια στιγμή, για λίγο)

  εγώ θα ζητήσω εγώ θα σκίσω
  εσύ θα  ζητήσεις εσύ θα σκίσεις
  αυτός θα ζητήσει αυτός θα σκίσει
  εμείς θα ζητήσουμε εμείς θα σκίσουμε
  εσείς θα ζητήσετε εσείς θα σκίσετε
  αυτοί  θα ζητήσουν αυτοί  θα σκίσουν

Άσκηση για το σπίτι

Συμπληρώνω τα ρήματα:

 εγώ θα γράψω

εσύ ………………………………………………………….

αυτός ……………………………………………………….

εμείς …………………………………………………………

εσείς …………………………………………………………

αυτοί…………………………………………………………

 

εγώ θα διαβάσω

.........................................

.........................................

.........................................

........................................

........................................

 

Μαθηματικά

Κάναμε αρκετές ασκήσεις στην τάξη, ώστε να μην τις έχουν για το σπίτι.

Βιβλίο

Σελίδα 75, τις ασκήσεις 2,3.

Σελίδες:78-79, τις ασκήσεις 1,2,4.

Τετράδιο εργασιών

Σελίδες 28-29, τις ασκήσεις 1,3.

Σελίδες 32-33, τις ασκήσεις 2,3,5,6.