Ενημέρωση 22/6/2020

Γλώσσα: Να σας διαβάσω; Βιβλίο σελίδα 60-61 και τετράδιο εργασιών σελίδα 63-64 Πατήστε στον σύνδεσμο για να ανοίξετε το φυλλάδιο της Γλώσσας. https://files.e-me.edu.gr/index.php/s/7rUGzvWDg7aVKd2   Μαθηματικά Βιβλίο σελίδα 70-71 και τετράδιο εργασιών  σελίδα 24-25