Γλώσσα: Το κοτσύφι

Σήμερα ασχοληθήκαμε με το μάθημα “Το κοτσύφι”, από το βιβλίο σελίδα 52-53 και από το τετράδιο εργασιών σελίδα 52. Πατήστε στον σύνδεσμο για να ανοίξει το φύλλο εργασιών. https://files.e-me.edu.gr/index.php/s/VwbWCtao7CtHUod