Μαθηματικά: Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό

Σήμερα συνεχίσαμε το κεφάλαιο με τον πολλαπλασιασμό.

Κάναμε στο τετράδιο εργασιών σελ.12-13, όλες τις ασκήσεις.

Πατήστε στον σύνδεσμο για να ανοίξει το φύλλο εργασιών.

https://files.e-me.edu.gr/index.php/s/r8iPINUg7njacrS