Ενημέρωση: Γλώσσα και Μαθηματικά 18/6/2020

Γλώσσα Σήμερα κάναμε από το βιβλίο σελίδα 55, το επαναληπτικό μάθημα “Γεια σου κότσυφα”. Ανάγνωση θα έχουμε μόνο το μισό μάθημα. Τετράδιο εργασιών σελίδα 56 τις ασκήσεις 2 και 3, τις έχουμε για το σπίτι. Σελίδα 57,58,59 κάναμε όλες τις ασκήσεις στο σχολείο (εκτός την άσκηση 6). Αντιγραφή και ορθογραφία δεν έχουν.   Μαθηματικά Βιβλίο […]