Ενημέρωση: 11/6/2020

Γλώσσα Σήμερα  συνεχίσαμε το μάθημα «Η Αγγελική», από το βιβλίο σελίδα 46 – 47. Επίσης κάναμε την άσκηση σελίδα 47 του βιβλίου και τις ασκήσεις από σελίδα 47 του τετραδίου εργασιών. Ανάγνωση: Το υπόλοιπο μισό μάθημα σελίδα 46. Αντιγραφή 2 φορές και ορθογραφία: Είμαι κι εγώ αθλητής. Ρίχνω το ακόντιό μου μακριά.   Ασκήσεις για […]