Ενημέρωση: 11/6/2020

Γλώσσα

Σήμερα  συνεχίσαμε το μάθημα «Η Αγγελική», από το βιβλίο σελίδα 46 – 47.

Επίσης κάναμε την άσκηση σελίδα 47 του βιβλίου και τις ασκήσεις από σελίδα 47 του τετραδίου εργασιών.

Ανάγνωση: Το υπόλοιπο μισό μάθημα σελίδα 46.

Αντιγραφή 2 φορές και ορθογραφία: Είμαι κι εγώ αθλητής. Ρίχνω το ακόντιό μου μακριά.

 

Ασκήσεις για το σπίτι

1. Συμπληρώνω τις ερωτήσεις με τη λέξη που ταιριάζει:

Ποιος        Ποια        Ποιο

 

Ποιος θέλει να γίνει τερματοφύλακας;
  παιχνίδι σου αρέσει πολύ;
  μουσική προτιμάς;
  φαγητό σου αρέσει πιο πολύ;
  θέλει να γίνει δάσκαλος;
  θέλει να γίνει χορεύτρια;

 

Μαθηματικά

 

Μαθηματικά κάναμε το «Επαναληπτικό μάθημα» -  51.

Βιβλίο σελίδα 50-51 και τετράδιο εργασιών σελίδα 44-45.