Ενημέρωση Γλώσσα και Μαθηματικά: 10/6/2020

Γλώσσα

Σήμερα κάναμε το μάθημα «Η Αγγελική», από το βιβλίο σελίδα 46.

Ανάγνωση: Το μισό μάθημα σελίδα 46.

Αντιγραφή 2 φορές και ορθογραφία: Εγώ θα είμαι ο δάσκαλός σου.

Από τετράδιο εργασιών κάναμε τις ασκήσεις 1,2,3 σελίδα 46.

 

Πατήστε πάνω στον σύνδεσμο για να ανοίξετε το φύλλο εργασιών με τους κανόνες και τις εργασίες.

Τις εργασίες μπορείτε να τις εκτυπώσετε ή να τις γράψουν οι μαθητές στο τετράδιο εργασιών.

https://files.e-me.edu.gr/index.php/s/agGuYQv9c5XQL5E

 

Μαθηματικά

Μαθηματικά κάναμε το μάθημα 50 «Προβλήματα».

Βιβλίο σελίδα 48-49 και τετράδιο εργασιών σελίδα 42-43.

Για το σπίτι οι ασκήσεις 1 και 3 του βιβλίου σελίδα 48-49.