Ενημέρωση Γλώσσα και Μαθηματικά: 10/6/2020

Γλώσσα Σήμερα κάναμε το μάθημα «Η Αγγελική», από το βιβλίο σελίδα 46. Ανάγνωση: Το μισό μάθημα σελίδα 46. Αντιγραφή 2 φορές και ορθογραφία: Εγώ θα είμαι ο δάσκαλός σου. Από τετράδιο εργασιών κάναμε τις ασκήσεις 1,2,3 σελίδα 46.   Πατήστε πάνω στον σύνδεσμο για να ανοίξετε το φύλλο εργασιών με τους κανόνες και τις εργασίες. […]