Γλώσσα: Παίζουμε παντομίμα;

Γλώσσα

Σήμερα κάναμε το μάθημα “Παίζουμε παντομίμα;” από το βιβλίο σελίδα 48-49.

 

Από το τετράδιο εργασιών κάναμε τις ασκήσεις σελίδα 48-49.

Ανάγνωση μόνο το μάθημα σελίδα 48.

Αντιγραφή 2 φορές και ορθογραφία:

  • Εμείς είμαστε κάτω από τα φύλλα των δέντρων.
  • Το ρήμα: Εγώ είμαι

Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το φύλλο εργασιών. Μπορείτε να το εκτυπώσετε ή να γράψουν οι μαθητές τις ασκήσεις στο τετράδιο εργασιών.