Μαθηματικά: Οι αριθμού μέχρι το 70

Σήμερα κάναμε το μάθημα 52: Οι αριθμού μέχρι το 70, από το βιβλίο σελίδα 54-55 και από το τετράδιο εργασιών, δ΄ τεύχος, σελίδα 10-11.

Ασκήσεις για το σπίτι

1. Κάνω τις πράξεις:

50+20=

60+10=

40+30=

20+20=

30+20=

60-30=

70-20=

50-30=

80-30=

90-70=

 

2. Γράφω τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό:

........ 63........

.........39........

........ 59........

........ 70.......