Μαθηματικά : Κεφ.48 “Επιστροφή στην πεντάδα”

Σήμερα κάναμε το Κεφ. 48 "Επιστροφή στην πεντάδα", από το βιβλίο σελίδα 44 - 45 και από το τετράδιο εργασιών σελίδα 38-39.

Ασκήσεις για το σπίτι:

Τετράδιο εργασιών σελίδα 37, την άσκηση 3 και 4.