Γλώσσα: Επανάληψη “Μια Κυριακή του Μάρτη”

Σήμερα τελειώσαμε την ενότητα "Καράβια" και κάναμε το επαναληπτικό μάθημα "Μια Κυριακή του Μάρτη" από σελίδα 42 του βιβλίου, καθώς και τις εργασίες σελίδα 40 - 41 του τετραδίου εργασιών.

Σας επισυνάπτω το φυλλάδιο εργασιών για τους μαθητές. Μπορείτε να το εκτυπώσετε ή να γράψετε μόνο τις απαντήσεις στο τετράδιο εργασιών Γλώσσας.

Πατήστε στην εικόνα για να ανοίξετε το φύλλο εργασιών.