Ενημέρωση 4/6/2020

Γλώσσα

Σήμερα κάναμε το μάθημα: «Το πετροκάραβο», από το βιβλίο σελ: 39 και από το τετράδιο εργασιών σελ: 39.

Εργασία για το σπίτι:

  1. Να συμπληρώσετε σ ή ζ:

 

κό.…..μος,     …….άχαρη,   α…….βέστης,      …… υμάρι,    πότι…….μα

 

  1. Να κάνετε προτάσεις με τις λέξεις:
  • πυροσβεστική: ……………………………………………………………
  • ύφασμα: ……………………………………………………………………..
  • σβήστρα: ……………………………………………………………………..
  • κόσμος: ………………………………………………………………………
  • σεισμός:………………………………………………………………………..

 

Άρα:

  • Ανάγνωση το μάθημα σελ.39
  • Αντιγραφή (2 φορές) και ορθογραφία: Γυρίζω, γυρίζω, τον κόσμο τριγυρίζω.

 

Μαθηματικά

Σήμερα κάναμε το μάθημα 47,από το βιβλίο σελίδα 42 – 43: Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις – Η υπέρβαση της δεκάδας.

 

Άσκηση για το σπίτι:

Τετράδιο εργασιών σελ. 36, άσκηση 1.