Ενημέρωση: 3/6/2020

Γλώσσα

Κάναμε το μάθημα : ¨Παιχνίδια που ταξιδεύουν¨ από το βιβλίο σελίδα 38, καθώς και τις εργασίες από το τετράδιο εργασιών σελίδα 37 -38.

Για το σπίτι:

  • Ανάγνωση όλο το μάθημα από τη σελίδα 38 του βιβλίου.
  • Αντιγραφή 2 φορές την άσκηση 5 από το τετράδιο εργασιών (μόνο όποιοι δεν την έχουν γράψει) & Ορθογραφία: «Εγώ θα πάρω αχλάδια από την αχλαδιά».
  • Τις ασκήσεις: 5,6,7 από τετράδιο εργασιών σελίδα 42.

 

Μαθηματικά

 

Κάναμε το μάθημα 46 «Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών», από το βιβλίο σελίδα 40 -41 και από το τετράδιο εργασιών σελίδα 34 – 35.

Ασκήσεις για το σπίτι, στο τετράδιο:

Υπολογίζω και συμπληρώνω το αποτέλεσμα:

7+1=

17+1=

5+2=

15+2=

2+3=

12+3=

6-3=

16-3=

5-4=

15-4=

9-4=

19-4=