ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-ΕΡΕΥΝΑ

Ήρθε η ώρα να φτιάξετε κι εσείς μια έρευνα!

Ανοίξτε το βιβλίο της Γλώσσας στη σελίδα 73 και ξαναδιαβάστε την έρευνα για τα παιδικά ατυχήματα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κι εσείς μια έρευνα με θέμα: “ Τα παιδικά ατυχήματα στο σχολείο” (σελ. 75), την οποία θα αναρτήσουμε σε όλες τις ψηφιακές τάξεις του σχολείου μας.

Σκεφτείτε και γράψτε μας τι ερώτηση θα μπορούσατε να κάνετε στους συμμαθητές σας για τα ατυχήματα στον χώρο του σχολείου στον τοίχο της κυψέλης μας.

 

Leave a Reply