Σταθερά και μεταβλητά ποσά- Κεφάλαιο 33

Μελετήστε ξανά το κεφάλαιο 33 από το βιβλίο  σας ( σελ. 81-82)  και δώστε σημασία στον παρακάτω πίνακα:

 

Αν είστε έτοιμοι ακολουθεί  διαδραστική εξάσκηση πάνω στα σταθερά και μεταβλητά ποσά.  Κάντε κλικ στην εικόνα

Η εργασία και σε word για όσους θέλουν να την πραγματοποιήσουν σε χαρτί 

Leave a Reply