ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΟ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΕΟ Ή ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ

Ας κάνουμε μια επανάληψη στο 27ο κεφάλαιο του βιβλίου μας. Θα θυμηθούμε τις εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι ο μειωτέος ή ο αφαιρετέος. Θα πρέπει να έχετε δίπλα σας ένα πρόχειρο χαρτί για την εκτέλεση πράξεων.

Δραστηριότητα 1η 

 

Δραστηριότητα 2η

 

Δραστηριότητα 3η

 

 

Leave a Reply