4η ΕΝΟΤΗΤΑ Τα ζώα που ζουν κοντά μας

Ο Μάγκας

1. Μετοχές

 

1. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

2. ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

2. Αιτιολογικές προτάσεις γραμματική

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

3. Επίθετα σε -υς, -ιά, -ύ

Επιλέξτε το σωστό τύπο του επιθέτου

Κι άλλο παιχνίδι!!

4. Επίθετα σε -ης, -ης, -ες

Ας παίξουμε!!!

5. Οριστικό και Αόριστο άρθρο

Βάλε το άρθρο στη σωστή κατηγορία

Ένα ακόμα παιχνίδι!!

6. Το τελικό - ν

Γρήγορη επιλογή!!Σωστό - Λάθος

Παιχνίδι Πολλαπλής Επιλογής

7. Τα δικαιώματα των ζώων

Η ταινία επιχειρεί να μας ευαισθητοποιήσει αλλά και να μας ενημερώσει για τις υποχρεώσεις και τις προϋποθέσεις ιδιοκτησίας κάποιου ζώου, αλλά και για τις καθημερινές του ανάγκες.

 

2 Comments on “4η ΕΝΟΤΗΤΑ Τα ζώα που ζουν κοντά μας

Leave a Reply