Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

Σήμερα προχωρήσαμε στο τζ, βιβλίο μαθητή (σελ.24-25) και τετράδιο εργασιών (σελ. 24-25). Στα μαθηματικά κάναμε το μάθημα 41 βιβλίο μαθητή (σελ 30-31) και τετράδιο εργασιών(σελ 26-27). Τα μαθήματα που σας βάζω είναι για δυο ημέρες, μην τα κάνετε σε μια. Θα ήταν δηλαδή τα αντίστοιχα, εάν τα παιδιά ερχόντουσαν κάθε μέρα στο σχολείο. Οπότε για αύριο έχουμε ανάγνωση από βιβλίο μαθητή σελ. 24 και φωτοτυπία γλώσσας. Για την Παρασκευή έχουμε αντιγραφή και ορθογραφία (είναι στο μπλε τετράδιο το τζ) και μια φωτοτυπία στα μαθηματικά.

Κοντά_στο_τζάκι

Κεφ._41_Ο_Χρόνος

Leave a Reply