Δράση Οκτωβρίου 2019: Εβδομάδα του Κώδικα #codeweek 2019 (Scratch & Μηχανική Μάθηση)

Μέσα από το έργο "Me the A.I #2.0", όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία παίρνουν μέρος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα του κώδικα.

Παρακάτω:

  1.  Οι δράσεις τους σχολείου μας
  2. οι δράσεις των όλων των συνεργαζόμενων σχολείων
  3.  το υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε

 

1) Οι δράσεις του σχολείου μας:

2) ΔΡΑΣΕΙΣ  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:

 

3) ΥΛΙΚΟ:

(you@rhythm)