1η ενότητα

  ΡΗΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία των Ρημάτων   Θεωρία Ρήματα Οι χρόνοι του ρήματος και το ποιόν ενέργειας   Η παρουσίαση των χρόνων γίνεται σύμφωνα με…

Read More