Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

Όταν μια σειρά αριθμών συνδέονται μεταξύ τους με τα σύμβολα των πράξεων (+ - Χ 🙂, λέμε ότι έχουμε αριθμητική παράσταση.
π.χ. 3 + 5  6 - 12 : 4
Οι πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση γίνονται από αριστερά προς τα δεξιά:

  • Πρώτα γίνονται οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις.
  • Ακολουθούν οι προσθέσεις και οι αφαιρέσεις.
  • Αν υπάρχουν παρενθέσεις πρώτα γίνονται οι πράξεις μέσα στις παρενθέσεις με την ίδια σειρά (πρώτα πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις και μετά προσθέσεις και αφαιρέσεις).
  • Αν έχουμε συνεχόμενους πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις ή συνεχόμενες προσθέσεις και αφαιρέσεις, οι πράξεις γίνονται με τη σειρά που βρίσκονται στην αριθμητική παράσταση.

Εξάσκηση

     

ΠΗΓΗ: inschool.gr

Visits: 18

Leave a Reply