Γραμματικά φαινόμενα

 

Βιβλίο Γραμματικής Ε΄ - Στ΄  Αριθμητικά

Ελλειπτικές ονομάζονται οι προτάσεις των οποίων κάποιοι όροι παραλείπονται.
Στον καθημερινό μας λόγο χρησιμοποιούμε συχνά τις ελλειπτικές προτάσεις, αφού πολλά εννοούνται εύκολα από τα συμφραζόμενα
και δεν είναι ανάγκη να αναφέρονται.

  •       όπως, π.χ. το υποκείμενο, όταν εύκολα εννοείται...

           Αγόρασα ένα μολύβι. (= Εγώ αγόρασα ένα μολύβι.)

  •        Ή ακόμα και το ρήμα:

          – Ποιος έχει σειρά;

          – Εγώ. (= Εγώ έχω σειρά.)

Θηλυκά σε -ος λόγιας κλίσης

Visits: 32

Leave a Reply