Οικονομία στη χρήση της ενέργειας

Οικονομία στη χρήση της ενέργειας

Η διαρκής αύξηση των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών οδηγεί στην υπεράντληση των διαθέσιμων φυσικών πόρων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάντληση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ταυτόχρονα τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Οι μελέτες προβλέπουν ότι, αν δε ληφθούν μέτρα, τα επόμενα χρόνια οι ανάγκες μας σε ενέργεια θα αυξηθούν σε ποσοστό 60%. Η ρύπανση του περιβάλλοντος επηρεάζει το κλίμα, την υγεία των ανθρώπων, τη χλωρίδα και την πανίδα του πλανήτη και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.
​Στην εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να συμβάλει ο καθένας μας, με αλλαγή στη στάση ζωής του και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, η οποία κατασκευάζει συσκευές που λειτουργούν με λιγότερη ενέργεια και αναπτύσσει τεχνικές για τον σωστότερο ενεργειακό σχεδιασμό των κατοικιών, ώστε να περιορίζεται η σπατάλη της ενέργειας.

Συμπέρασμα

Οι πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούμε δεν είναι ανεξάντλητες. Η διαρκής χρήση ολοένα και περισσότερης ενέργειας προκαλεί σημαντική ρύπανση του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε την ενέργεια συνετά, με μέτρο.

Views: 10

Leave a Reply