B3. -my favourite toys-

μαθαίνουμε το λεξιλόγιο

 

και κάνουμε τις ασκήσεις

 

 

TOYS

There are model cars
And a toy guitar
There’s a teddy bear
And a doll with curly hair

Toys-toys-toys lots of lovely toys
In my toy box
There are toys
For every girl and boy

There are jigsaw puzzles
And computer games
Lots of railway tracks
Carriages and trains

Toys-toys–toys, lots of lovely toys
In my toy box
There are toys
For every girl and boy

Look inside my toy box
See what you can find there
You can play with anything
‘Cause I like to share

There are crayons, paints and pens
So I can paint my face
There are robots,
Rockets, ships and bugs
From outer space

Toys- toys-toys, lots of lovely toys
In my toy box
There are toys
For every girl and boy

Look inside my toy box
See what you can find there
You can play with anything
‘Cause I like to share

Toys-toys-toys, lots of lovely toys
In my toy box
There are toys
For every girl and boy

 

Kk

Ken is making a kite,
a kite, a kite.
He’s working hard
from morning ’till night!

 

Yy

I’m Yong.
I have a yo-yo.
My yo-yo’s yellow,
yellow, yellow, yellow.
I’m a nice fellow.

 

 

Περιγραφή δραστηριότητας

Παρουσιάζουμε τα αγαπημένα μας παιχνίδια.

Περιεχόμενο

Τα παιδιά παρουσιάζουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια στην τάξη και συλλέγουν πληροφορίες για τα παιχνίδια των συμμαθητών τους.

Γλωσσικοί στόχοι
 • Να μάθουν λεξιλόγιο σχετικό με τα παιχνίδια, π.χ. a robot, a doll, a toy car, a dinosaur, a computer game, a ball, a kite, a yo-yo
 • Να ρωτούν ‘What’s your favourite toy?‘ και να απαντούν ‘My favourite toy is …’
 • Να εξοικειωθούν με την ερώτηση ‘Have you got a…?’ και τις απαντήσεις ‘Yes, I have/No, I haven’t, We’ve got …’
 • Να μάθουν να προφέρουν και να διαβάζουν τα γράμματα Kk και Yy (βλ. οδηγίες)
Παιδαγωγικοί στόχοι
 • Να συνδέσουν τη μαθησιακή διαδικασία με τα προσωπικά τους βιώματα
 • Να εξοικειωθούν με τη συλλογή στοιχείων χρησιμοποιώντας έναν απλό πίνακα
 • Να εμπεδώσουν την έννοια της ποσότητας με τη βοήθεια συνόλων και υποσυνόλων
 • Να μάθουν να λειτουργούν ατομικά, σε ομάδες και σαν σύνολο για να ολοκληρώσουν μια εργασία
Υλικά και Μέσα
Υλικά:
 • Εικόνες με παιχνίδια (B_B03_F01B_B03_F02B_B03_F03B_B03_F04B_B03_F05B_B03_F06)
 • Φωτογραφίες από την ταινία Toy Story ή όποια άλλη ταινία πιστεύουμε ότι είναι κατάλληλη για να μιλήσουμε για παιχνίδια
 • Πραγματικά παιχνίδια, π.χ. ένα ρομπότ, ένα χαρταετό, ένα γιο-γιο, μια κούκλα, μια μπάλα, ένα αυτοκινητάκι, ένα δεινόσαυρο, ένα Gameboy ή ό,τι άλλο μπορούμε να βρούμε
 • Τα αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών. Μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά από το προηγούμενο μάθημα να επιλέξουν να φέρουν ένα αγαπημένο μικρό παιχνίδι τους στο σχολείο. Θα πρέπει να τους πούμε ότι δεν θα πρέπει να είναι κάποιο ακριβό παιχνίδι. Επίσης καλό θα ήταν να έχουμε κάποιο κουτί ή ντουλάπι για να φυλάξουμε τα παιχνίδια αυτά για όσα μαθήματα θα τα χρειαστούμε έτσι ώστε να μην χαθούν ή χαλάσουν ή να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα μεταξύ των παιδιών εκτός ωρών διδασκαλίας του μαθήματος
 • CD (B_B03_M01)
Μέσα:
 • CD player ή/και Η/Υ

Φύλλο εργασίας: Β_Β03_W01

ABC

 • Εικόνες για τα γράμματα (Κ_C, Y_C)
 • CD αλφάβητου (Κ_M, Y_M)
 • Φύλλα εργασίας (Κ_W, Y_W)
Προτεινόμενο υλικό από το διαδίκτυο

Προτεινόµενος διδακτικός χρόνος: 2-3 διδακτικές ώρες

Προτεινόμενη εκπαιδευτική διαδικασία

Βήμα 1

Αν έχουμε δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου ή DVD ξεκινάμε το μάθημα δείχνοντας στα παιδιά ένα από τα τρέιλερ της ταινίας Toy Story ή και την αρχή της ίδιας της ταινίας. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα δείχνουμε στα παιδιά εικόνες από την ταινία (βλ. προτεινόμενο υλικό από το διαδίκτυο) και τα ενθαρρύνουμε να μας πουν ποια ταινία είναι. Στη συνέχεια δείχνουμε συγκεκριμένα παιχνίδια και ρωτάμε τα παιδιά να μας πουν τι παιχνίδια είναι. Για όσα δεν ξέρουν πώς τα λένε στα Αγγλικά τους δίνουμε εμείς τη λέξη και τα ενθαρρύνουμε να επαναλάβουν τις λέξεις πολλές φορές όλα μαζί. Όταν δούμε ότι τα έμαθαν, ζητάμε από τα παιδιά να έρχονται στον πίνακα ή στην οθόνη και να δείχνουν το παιχνίδι που τους λέμε. Πιθανός διάλογος:

- Do you know this film? Which film is it?
- Toy Story.
- What are these?
- (They’re) toys.
- What toys can you see?  / What’s this?
-It’s a cowboy./It’s an astronaut./It’s a dinosaur./It’s a pig./It’s a potato./It’s a doll/ Barbie.

Βήμα 2

Στη συνέχεια δείχνουμε στα παιδιά ένα παιχνίδι, π.χ. μια κούκλα και τους λέμε ότι είναι το αγαπημένο μας παιχνίδι από τότε που ήμαστε παιδιά, π.χ. ‘Look! This is my favourite toy. It’s a doll. It’s beautiful.’.

Κατόπιν ρωτάμε τα παιδιά αν θέλουν να μάθουν ποιό είναι το αγαπημένο παιχνίδι της μασκότ και τους μαθαίνουμε την ερώτηση: ‘What’s your favourite toy?’ για να τη ρωτήσουν.  Αφού επαναλάβουν την ερώτηση αρκετές φορές όλοι μαζί, η μασκότ τους δείχνει ένα παιχνίδι ή την εικόνα του (B_B03_F01B_B03_F02B_B03_F03B_B03_F04B_B03_F05B_B03_F06) και απαντά, π.χ. ‘My favourite toy is a toy car.’.

Ζητάμε από τα παιδιά να ξαναρωτήσουν τη μασκότ γιατί έχει πολλά παιχνίδια που αγαπά. Κάθε φορά που ρωτάνε τα παιδιά τη μασκότ: ‘What’s your favourite toy?’ εκείνη τους παρουσιάζει ένα διαφορετικό παιχνίδι ή την εικόνα του και απαντάει ανάλογα, π.χ. ‘My favourite toy is a doll/ a computer game.’.

Συνεχίζουμε έτσι μέχρι η μασκότ να δείξει όλα τα αγαπημένα της παιχνίδια στα παιδιά.

Βήμα 3

Από το προηγούμενο μάθημα έχουμε ζητήσει από τα παιδιά να φέρουν ένα αγαπημένο τους παιχνίδι. Ζητάμε από όλα τα παιδιά να σηκώσουν και να δείξουν το παιχνίδι που έφεραν. Τότε, ρωτάμε στα Αγγλικά (εμείς ή η μασκότ) μερικά παιδιά ποιο είναι το αγαπημένο τους παιχνίδι και τα ενθαρρύνουμε να μας πουν κάτι γι’ αυτό (το χρώμα του, αν είναι μεγάλο/μικρό, χαρούμενο/λυπημένο, ψηλό/κοντό, κλπ.). Πιθανός διάλογος:

- What’s your favourite toy?
- My favourite toy is a yo-yo. /It’s a kite. /It’s a computer game, etc.
- Is it big?
- No, it isn’t. It’s small.
- What colour is it?
- It’s blue.

Στη συνέχεια ενθαρρύνουμε τα υπόλοιπα παιδιά να μιλήσουν για το αγαπημένο τους παιχνίδι συνεχίζοντας το διάλογο αλυσιδωτά, ως εξής:

- What’s your favourite toy?
- My favourite toy is a computer game.
It’s black, etc.

Βήμα 4

Στο επόμενο μάθημα η μασκότ έχει ξεχάσει ποια είναι τα αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών και τους κάνει διάφορες ερωτήσεις. Πιθανός διάλογος:

- Have you got a doll?
- Yes, I have./No, I haven’t.
- Is it your favourite toy?
- Yes, it is./No, it isn’t.

Βήμα 5

Στο επόμενο μάθημα συγκεντρώνουμε τα αγαπημένα παιχνίδια όλων των παιδιών (τα οποία έχουμε φυλάξει σε ένα κουτί ή ένα ντουλάπι της τάξης) ή  εικόνες παιχνιδιών.  Αφού ζητήσουμε από τα παιδιά να κλείσουν τα μάτια τους για να μην κοιτάνε τοποθετούμε στην τύχη ένα παιχνίδι ή μια εικόνα κάτω από το θρανίο του κάθε παιδιού. Ύστερα ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ρωτήσουν το ένα το άλλο αλυσιδωτά μέχρι να βρουν ποιο είναι το κρυμμένο παιχνίδι ή το παιχνίδι στην κρυμμένη φωτογραφία. Πιθανός διάλογος:

- Have you got a doll?
- Yes, I have./No, I haven’t. 

Βήμα 6

Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες (π.χ. των 5 παιδιών) και δίνουμε στην κάθε ομάδα από ένα φύλλο εργασίας (Β_Β03_W01), Αν δεν βγαίνουν οι ομάδες με 5 παιδιά φροντίζουμε ώστε τα φυλλάδια που θα δώσουμε να έχουν τόσες στήλες όσα και τα παιδιά της κάθε ομάδας. Εξηγούμε στα παιδιά ότι θα κάνουν μια μικρή έρευνα για να δουν τι παιχνίδια έχουν τα παιδιά του τμήματός τους. Τα ενθαρρύνουμε να ρωτήσει το ένα παιδί το άλλο στην ομάδα τους και να σημειώσουν με ü ποια παιχνίδια έχει το κάθε παιδί. Πιθανός διάλογος:

- Have you got a doll?
- Yes, I have./No, I haven’t.

Όταν τελειώσουν όλα τα παιδιά, φτιάχνουμε ένα παρόμοιο πινακάκι όπως αυτό του φυλλαδίου στον πίνακα και συγκεντρώνουμε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου της κάθε ομάδας. Εμπλέκουμε τα παιδιά στο μέτρημα των παιχνιδιών και τα εξοικειώνουμε με τις φράσεις, όπως ‘We’ve got 5 dolls./We’ve got 3 toy cars.’, κλπ. Επίσης μπορούμε να τα βοηθάμε λέγοντας: ‘How many cars?’, ‘Three.’, κλπ. Στο τέλος η κάθε ομάδα ανακοινώνει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας, λέγοντας: ‘We’ve got 5 dolls/3 toy cars, etc.’.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

Προβολή ταινίας Toy Story

Αν έχουμε τη δυνατότητα, αφιερώνουμε μια διδακτική ώρα για να δούμε την ταινία Toy Story (μεταγλωττισμένη) ή όποια άλλη σχετική ταινία θεωρούμε κατάλληλη. Πού και πού σταματάμε το βίντεο για να τους κάνουμε ερωτήσεις στα Αγγλικά όπως: ‘What’s this?/ Is it a doll?/ What colour is it?/ Is it big?’, etc.

Τραγούδι Toys

Ακόμα μπορούμε να τους δείξουμε το τραγούδι 'Toys'  ή να το παίξουμε στο CD player (B_B03_M01, στίχοι) και να τα ενθαρρύνουμε να το τραγουδήσουν.

Στίχοι

TOYS

There are model cars
And a toy guitar
There’s a teddy bear
And a doll with curly hair

Toys-toys-toys lots of lovely toys
In my toy box
There are toys
For every girl and boy

There are jigsaw puzzles
And computer games
Lots of railway tracks
Carriages and trains

Toys-toys–toys, lots of lovely toys
In my toy box
There are toys
For every girl and boy

Look inside my toy box
See what you can find there
You can play with anything
‘Cause I like to share

There are crayons, paints and pens
So I can paint my face
There are robots,
Rockets, ships and bugs
From outer space

Toys- toys-toys, lots of lovely toys
In my toy box
There are toys
For every girl and boy

Look inside my toy box
See what you can find there
You can play with anything
‘Cause I like to share

Toys-toys-toys, lots of lovely toys
In my toy box
There are toys
For every girl and boy

Kk

Ken is making a kite,
a kite, a kite.
He’s working hard
from morning ’till night!

Yy

I’m Yong.
I have a yo-yo.
My yo-yo’s yellow,
yellow, yellow, yellow.
I’m a nice fellow.

Leave a Reply