B5. -my room-

B5

MY ROOM

Περιγράφουμε το δωμάτιό μας και τα έπιπλα που υπάρχουν μέσα σε αυτό.

 

Περιεχόμενο

Τα παιδιά μαθαίνουν λεξιλόγιο σχετικό με τα αντικείμενα που υπάρχουν στο δωμάτιό τους. Στο τέλος κάνουν την κατασκευή του δωματίου τους με ανακυκλώσιμα υλικά και πλαστελίνες.

 

Γλωσσικοί στόχοι

 • Να μιλούν για τη θέση κάποιων επίπλων/αντικειμένων μέσα στο δωμάτιό τους, π.χ. ‘There's a computer/lamp on my desk. In my room there‘s a carpet/poster. The chair/ desk is near the bed...'
 • Να μάθουν να απαντούν στις ερωτήσεις ‘What is there in ...?', ‘Where's/are...?', ‘Is there a...', ‘Yes, there is.', ‘No, there isn't.'
 • Να εξοικειωθούν με τη γραπτή μορφή της αγγλικής γλώσσας
 • Να συνδυάσουν τον ήχο που παράγουν τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου με τη γραπτή τους μορφή
 • Να αναπτύξουν ικανότητα κατανόησης προφορικού λόγου.

 

Παιδαγωγικοί στόχοι

 • Να αντιληφθούν την έννοια του χώρου
 • Να έρθουν σε επαφή με την τέχνη μέσα από ένα έργο ζωγραφικής διάσημου ζωγράφου
 • Να συνδυάσουν εικόνες με γραπτό λόγο
 • Να εστιάσουν την προσοχή τους σε αυτό που ακούν και να το συνδυάζουν με την εικόνα
 • Να χρησιμοποιήσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και τη φαντασία τους για να δημιουργήσουν πρωτότυπες κατασκευές.

 

Υλικά και Μέσα

Υλικά:

 • Παρουσίαση (Β_Β05_ΡΡ01)
 • Κουτιά από παπούτσια
 • Κόλλες
 • Ψαλίδια
 • Κομμάτια από ύφασμα
 • Σπιρτόκουτα
 • Πλαστελίνες
 • Ξυλομπογιές ή μαρκαδόροι.
 • Παστέλ
 • Καπάκια από μπουκάλια
 • Σπάγκος
 • Ξύλινα καλαμάκια
 • Θερμόκολλα
 • CD (B_B05_M01)

Μέσα:

 • CD player ή/και Η/Υ

 

Φύλλα εργασίας: B_B05_W01-2

 

Προτεινόμενο υλικό από το διαδίκτυο:

 • Για τον πίνακα του Van Gogh

http://www.googleartproject.com/museums/vangogh/the- bedroom

 

Προτεινόμενος διδακτικός χρόνος:

3 διδακτικές ώρες

 

Προτεινόμενη εκπαιδευτική διαδικασία

 

Βήμα 1

Ζητάμε από τα παιδιά να κλείσουν τα μάτια τους και να σκεφτούν πώς είναι το δωμάτιό τους. Εν τω μεταξύ εμείς προβάλλουμε την πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης που δείχνει το δωμάτιο του Van Gogh και ένα μοντέρνο παιδικό δωμάτιο (βλ. δείγμα παρουσίασης ‘Β_Β05_ΡΡ01’ στο site του ΠΕΑΠ). Λέμε στα παιδιά να ανοίξουν τα μάτια, να κοιτάξουν τις εικόνες και να μας πουν με ποιο από τα δύο δωμάτια μοιάζει το δικό τους.

 

Βήμα 2

Εξηγούμε ότι ο Van Gogh ήταν διάσημος Ολλανδός ζωγράφος και είχε ζωγραφίσει το δωμάτιό του πριν από πολλά χρόνια. Ωστόσο οι δύο εικόνες έχουν πολλά κοινά γιατί οι ανάγκες των ανθρώπων τότε και τώρα είναι παρόμοιες. Ζητάμε από τα παιδιά να περιγράψουν τις δύο εικόνες. Κατευθύνουμε με σχετικές ερωτήσεις δείχνοντας τα αντικείμενα στις εικόνες και ζητώντας από τα παιδιά να επαναλαμβάνουν λέξεις ή φράσεις. Πιθανός διάλογος:

- What is there in Van Gogh’s bedroom?

- There’s a bed / there’s a table / there are two chairs.

- What is there in the modern bedroom?

- There are two beds / there are two posters / there’s a desk, a lamp and a carpet.

- Is there a computer/lamp/carpet in the modern bedroom / in Van Gogh’s bedroom / in your bedroom? - Yes, there is. / No, there isn’t a carpet in Van Gogh’s bedroom.

- What colour is the bed/chair/carpet/lamp?

- It’s ....

Where is this chair?

Near the bed / near the desk.

Where is the lamp?

On the desk.

Where are the posters?

On the wall.

 

Βήμα 3

Μοιράζουμε στα παιδιά το φύλλο εργασίας 1 (B_B05_W01) και εξηγούμε ότι θα ακούσουν από το CD @ τις περιγραφές του δωματίου της Μαίρης και του Γιώργου (βλ. υλικό για τον εκπαιδευτικό για το κείμενο της ακουστικής δραστηριότητας) και θα βάλουν στα αντίστοιχα κουτάκια ^ ή * ανάλογα με το τι υπάρχει μέσα στο κάθε δωμάτιο.

Βήμα 4

Λέμε στα παιδιά ότι στις διαφάνειες (2-7) της παρουσίασης που θα τους δείξουμε θα μάθουμε να διαβάζουμε κάποιες από τις λέξεις που χρησιμοποιήσαμε για να περιγράψουμε τα δωμάτια. Ξεκινάμε με τη διαφάνεια 2 και ζητάμε από τα παιδιά να επαναλάβουν την κάθε λέξη πολλές φορές. Αμέσως μετά εμφανίζουμε και την αντίστοιχη εικόνα στη διαφάνεια η οποία εξηγεί την κάθε λέξη.

Βήμα 5

Μοιράζουμε στα παιδιά το φύλλο εργασίας 2 (B_B05_W02) και εξηγούμε ότι πρέπει να διαβάσουν τις λέξεις και να τις ενώσουν με τις σωστές εικόνες, τραβώντας γραμμές.

Βήμα 6

Λέμε στα παιδιά ότι θα κατασκευάσουμε ένα όμορφο υπνοδωμάτιο με υλικά που δεν χρειαζόμαστε (βλ. υπόδειγμα παρακάτω). Καλό θα ήταν το βήμα αυτό να γίνει στην αίθουσα των εικαστικών, αν υπάρχει και είναι διαθέσιμη στο σχολείο μας.

Χωρίζουμε τις ομάδες μας και δίνουμε στην κάθε ομάδα ένα κουτί από παπούτσια το οποίο θα στεγάσει το υπνοδωμάτιο. Μέσα στο κουτί βάζουμε διάφορα υλικά (κομμάτια ύφασμα, πλαστελίνες, σπιρτόκουτα, κόλλα, κλπ.). Ζητάμε από τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους προκειμένου να επιπλώσουν τα δωμάτια τους. Μπορούν και να ζωγραφίσουν κάποια αντικείμενα μέσα στο βάθος των κουτιών.

Βήμα 7

Βοηθάμε την κάθε ομάδα να παρουσιάσει τι υπάρχει μέσα στο δωμάτιο που έφτιαξε κάνοντας κατάλληλες ερωτήσεις. Στο τέλος, ντύνουμε τα κουτιά με γκοφρέ χαρτί, κολλάμε καρτελάκια με τα ονόματα των δημιουργών και τα εκθέτουμε στην τάξη μας. Αν τα παιδιά το ζητήσουν, μπορούν να γράψουν σε καρτέλες και τα ονόματα των αντικειμένων στο δωμάτιο.

 

Υλικό για τον/την εκπαιδευτικό

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ B_B05_PP01

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

LISTEN AND CHECK

Mary’s room is not very big. There’s a bed and a desk in her room and there’s also a yellow lamp on the desk. There isn’t a poster, there isn’t a computer in Mary’s room but there’s a small red carpet on the floor. George’s bedroom is big. There is a blue bed, and a desk in his room. There are two posters and there’s a computer on the desk. There isn’t a carpet and there isn’t a lamp in George’s room.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Leave a Reply