1ο Εργαστήριο

ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΑΝ!!

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Χωρισμός των παιδιών σε δυάδες εργασίας με σκοπό την ανταλλαγή σκέψεων, συναισθημάτων και εμπειριών από την προσωπική τους ζωή στο θέμα της κλιματικής αλλαγής.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τα παιδιά εργάζονται στις ίδιες ομάδες εργασίας αλλά με διαφορετικό κείμενο επεξεργασίας με σκοπό την εύρεση κοινών σημείων μεταξύ των κειμένων επεξεργασίας.

1η ΟΜΑΔΑ 1ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

2η ΟΜΑΔΑ 1ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

3η ΟΜΑΔΑ 1ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τις σκέψεις της και ακολουθεί συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τις κλιματικές αλλαγές παντού στον πλανήτη. Στο ερώτημα "τι σας έρχεται στο μυαλό με τον ορο "κλιματική αλλαγή" καταγράφουμε τις απόψεις των παιδιών στον πίνακα ή σε σημείο εμφανές, ώστε να το συμβουλεύονται καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος.Μπορεί να δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό συννεφόλεξο.
Επίσης στο κλείσιμο του 1ου εργαστηρίου, τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματά τους σε post it και τα κολλάνε  γύρω από το προηγούμενο συννεφόλεξο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαρτί του μέτρου γι αυτή τη δραστηριότητα.

Leave a Reply