6ο εργαστήριο

Αντιμετωπίζοντας θετικά τις δυσκολίες!

1ο Εργαστήριο

Τα παιδιά παρουσιάζουν στην ολομέλεια τις λύσεις που επέλεξαν για την προβληματική κατάσταση που είχαν στο προηγούμενο εργαστήριο. Ακολουθεί συζήτηση της επιλογής κάθε δυάδας και διάλογος για άλλες επιλογές που θα μπορούσαν να είχαν σκεφτεί για την ίδια προβληματική κατάσταση.

2ο Εργαστήριο

Οι μαθητές συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις στο ερώτημα: Τι κάνω για να βοηθήσω τον εαυτό μου όταν βρίσκομαι σε κατάσταση δυσκολίας π.χ. αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, μετάβαση σε άλλη εκπαιδευτική βαθμίδα, απώλεια σημαντικού προσώπου κ.λ.π. με σκοπό τα παιδιά να αποκτήσουν ενσυνειδητότητα και να δουν πώς αντιμετωπίζουν τα υπόλοιπα  παιδιά δύσκολες περιόδους της ζωής τους. Στη συνέχεια συμπληρώνουν την επόμενη “πίτσα της ψυχικής ανθεκτικότητας”.

ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναστοχασμός

Τα  παιδιά αναστοχάζονται τους στόχους και τις προσδοκίες από το εργαστήριο και απαντούν στις ερωτήσεις: Τι έμαθα;    Τι μου έκανε εντύπωση;    Τι κρατώ και τι θα άλλαζα;

Leave a Reply