3ο εργαστήριο (β)

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ!!

1η Δραστηριότητα

Στόχος της πρώτης δραστηριότητας είναι:

  • οι μαθητές να αντλήσουν πληροφορίες για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής
  • οι μαθητές να δουλέψουν σε ομάδες με δύο θέματα  - ερωτήματα:
  • α) ποιες οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον άνθρωπο
  • β) ποιες οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον

Τα παιδιά με τη χρήση tablet ανά ομάδα θα αντλήσουν πληροφορίες από τις επόμενες ιστοσελίδες

Αυτές είναι οι πιο καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη

Climate Action

Our planet, Our future

ή εναλλακτικά θα διαβάσουν το κείμενο που θα τους δοθεί

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

και θα απαντήσουν σε κοινό φύλλο εργασίας.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΤΕ ΤΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

 

2η Δραστηριότητα

Στη συνέχεια διαλέγουν μια εικόνα που παρουσιάζει κάποιο δυσάρεστο αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, της δίνουν έναν τίτλο, γράφουν λίγα λόγια για αυτή, και την παρουσιάζουν στην τάξη.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Την επόμενη μέρα φέρνουν κι άλλες ανάλογες  εικόνες , και δημιουργούν κολάζ  στον τοίχο της τάξης.

 

Leave a Reply